İZMİR Adı Nereden Geliyor?


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

Bugün İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüştürülmüş halidir. Smyrna kelimesinin daha önceki biçimleri Smira, Lesmira, Zmirra, Ismira, Samorna veya Smurna olarak da bilinir. Kentin kurulduğu yerin yakınında bir türbenin bulunmasının Smyrna kelimesinin kullanılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu türbenin Halkapınar pınarı ve bu pınarın oluşturduğu lagün olduğu söylenmektedir. Smyrna/İzmir isminin pınar/gölet ana tanrıçası veya en azından ana tanrıça/kutsal anne anlamı ile ilgili olduğuna inanılmaktadır. Sözcük büyük olasılıkla Hitit kökenlidir.

Bu efsanelerden biri de İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğudur. Bir diğeri ise efsanevi Frig kralı Tantalus'un adı etrafında dönüyor. Efsanelerin bir başka anlatımı, kentin kurucularının Lelegler olduğunu söylüyor.

İzmir Nasıl Konuma Sahiptir?

İzmir, Ege kıyı bölgesinin tipik bir örneği gibidir. Kuzeyde Madra Dağları, güneyde Kuşadası Körfezi, batıda Çeşme Yarımadası'nın burunları, doğuda Aydın ve Manisa illeri ile çevrili İzmir, batıda kendi adını taşıyan koyu içerir. il 37-45' ve 39- 15' kuzey enlemleri ile 26-15' ve 28-20' doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin kuzey-güney yönünde uzunluğu yaklaşık 200 km, doğu-batı yönünde genişliği ise 180 km'dir. Yüzölçümü 12.012 km2'dir.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, modern, gelişmiş ve aynı zamanda hareketli bir ticaret merkezidir. Chirping Mall'da bir yürüyüş oldukça keyifli. İzmir'in batısında rengarenk güzel denizi, plajları ve kaplıcaları ile Çeşme yarımadası bulunur. Antik çağların en ünlü şehirlerinden biri olan Efes, Roma döneminde dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Tüm İyon kültürünün zenginliğini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal aktivite ile adından söz ettirmiştir.

İzmir Coğrafyası Nasıldır?

Küçükmenderes ve Bakırçay, İzmir ili içinde Ege bölgesinin en önemli akarsularından biri olan Aşağı Gediz ile birlikte akmaktadır. Diğerleri sel karakterli küçük akarsulardır. Gediz Nehri, Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde Murat Dağı'ndan doğar. Toplam uzunluğu 400 km' dir. İzmir sınırındaki Yamanlar Dağları'ndan yükselen Kemalpaşa Nehri, Gediz'in en önemli kollarından biridir.

Gediz, Manisa ovasının batısında İzmir il sınırına ulaşır, Yamanlar ve Dumanlı dağları arasından Menemen Boğazı'nı geçerek Foça'nın güneyinde denize dökülür. Gediz Karşıyaka'nın batısında denize döküldü. Yanında getirdiği alüvyonlu toprakla deltasını emin adımlarla ilerletiyor ve İzmir Körfezi'nin kapanmasına doğru ilerliyordu. Cape Pelikan karşı kıyıda çok yakındı ve körfezin derinliği çok sığdı.