Digital Twin: Dijital İkiz / Dijital Kopya


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

Digital Twin, Türkçe karşılığı ile Dijital İkiz, fiziksel bir yazılım ürününün ya da sisteminin sanal yani dijital modelidir, bir simülasyondur.

Dijital İkiz, NASA’nın danışmanlık pozisyonunda olan Dr. Michael Grieves tarafından 2002 yılında ortaya çıkmıştır.

Alanında uzman kişiler, genelde veri bilimi uzmanları, bilişim teknolojileri uzmanları, uygulamalı matematik uzmanları, tarafından var olan sistemin/ürünün/yazılımın analizi yapılarak, gerçekleşen tüm matematiksel, fiziksel işlemleri, varlıklar ve nitelikler ile birlikte, sensörler ve üretilen veriler kullanılarak, dijital ortamda dünya orijinalini taklit(simüle) eden bir matematiksel model geliştirmek için kullanılır.

Dijital İkiz’in kullanılmasındaki asıl amaç; nesneyi ya da sistemi sanallaştırırken olduğu gibi sanallaştırıp bunun analizini, optimizasyonunu sanal ortamda sağlayabilmektir. Böylelikle oluşabilecek sorunların tespiti yapılmış olacaktır ve ayrıca iş sürecinde büyük zaman tasarrufları sağlanacaktır.

Dünya genelinde yaygınlaştıkça Nesnelerin İnterneti (IoT) ile de kullanılması mümkün bir hal almıştır.

Dijital İkiz ve IoT

IoT, Nesnelerin interneti, fiziksel varlıkların birbirleri ile ya da büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Bir örnek ile açıklanacak olursa en popüler olarak akla akıllı kol saatleri gelmektedir.

Akıllı kol saati, alınan yol uzunluk bilgisi, atılan adım sayısı gibi değerleri hesaplarken belirli sensörler ile kalp atış hızı, nabız ölçümü gibi işlemler yapmaktadır. Yapılan bu işlemler bir araç (telefon, bilgisayar vb.) ile analiz edilip hayat konusunda belirli analizler yapabilmeyi sağlamaktadır.

IoT ürünleri geliştikçe dijital ikizler daha küçük ve daha az komplike hal almaya başladı dolayısıyla bir ürün test aşamasında doğrudan dijital ikiz yardımıyla kolayca test edilebilir hale geldi. Sıradan testin dışında maksimum verimlilik için çalışmalar kolaylaştırıldı, simülasyon üzerinde yapılan işlemler ile alınan sonuçlar daha kolay analiz edilmeye başlandı ve gittikçe mükemmeliyete yaklaşıldı. Sadece test ile kalmayıp tasarımcıların simülasyon üzerindeki cihazın işlevini tamamen anladıktan sonra gerekliliklerin tespit edilmesiyle ve ihtiyaçların analizi yapılmasıyla tasarımların daha kararlı ve kaliteli yapılması sağlandı.

Gün geçtikçe dijital ikizlerin kullanım alanları daha gelişmektedir dolayısıyla yüksek maliyetli bir üretim, yüksek maliyetli testlerin önüne geçilmiştir. Bu işlemlerin sanal ortamda yapılması ile bahsedildiği üzere maliyet tasarrufu ve bununla birlikte zaman tasarrufu sağlanacaktır.