İzmir'de Arkeolojik Kazı Çalışmaları


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

Arkeoloji bilindiği üzere, Yunanca bir kelimedir. Antik Yunanca' da yer alan kelimelerin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Türkçe karşılığı, eski bilimdir. Arkeoloji birçok bilim adamı tarafından, takip edilen bilim dallarından biridir. Bu bilim dalının özelliği, eski çağları incelemek ve bilinmeyen bilgilerin, gün yüzüne çıkmasını sağlamaktır. Bilim adamları arkeolojik bilgileri gün yüzüne çıkarmak için, uzun süren çalışmalar yapar. Arkeolojik kazılar yapmak, detaylı bir iştir. Yapılan kazılarda eski çağlara ait olan eşya ve yapılara rastlanır.

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji eski kültür ve medeniyetlerin günümüze kadar ulaşabilmiş olan kalıntılarını inceler ve yeniden bir araya gelmesini sağlar. Eski kültürlere ait olan tüm kalıntılar, çok fazla ilgi görür ve çoğu da toprak altında yer alır. Amaç bu kalıntıları açığa çıkarmaktır. Arkeoloji kazılar ile yapılır. Kazıların çok hassas bir şekilde yapılması gerekir. Ayrıca kazı çalışmaları çok karmaşık olur. Kazı çalışmaları bu bilim dalının esasıdır. Bu yüzden kazı bilimi ismi de verilmiştir. Bununla birlikte arkeoloji yalnızca toprak altında yer alan kalıntıları açığa çıkarmaz. Yazılı belgeleri bulup derleyerek de eski medeniyetlerin kültürlerini ön plana çıkarmak esas alınır. Türkiye’de de sıklıkla arkeolojik çalışmalar yapılır. Özellikle İzmir’de yapılan son dönemlerdeki arkeolojik çalışmalar, oldukça dikkat çekmiştir.

İzmir Agora Kazı Alanı

İzmir bilindiği üzere, dünya geneline bakıldığında, en büyük agoralardan birine sahip olan bir şehirdir. İzmir Agora’ da arkeolojik çalışmalar da hala devam ediyorr. İzmir’de yaşayan kişilerin tarihle bağlantısını daha güçlü hale getirmek, için İzmir tarih projesi gerçekleştirilmiştir. Bu geniş kapsamlı bir çalışmadır. Şu ana kadar, yaklaşık olarak 128 bina kamulaştırılmıştır. Agora son dönemlerde daha bilindik bir hale gelmiştir. İzmir arkeolojik çalışmalar çok eski yıllardan beri yapılmaya başlanmıştır. 1932’ den 2000 yılına kadar belirli aralıklar ile sürmüştür. Özelikle 2005 yılından sonra, kazı alanları ciddi oranda genişlemiştir. 15 dönümden 41 dönüme kadar çıkmıştır. Ayrıca Büyük İskender' in isteği doğrultusunda yapılan Kadifekale’ deki projedeki çalışmalara yeniden başlanmıştır. 24 asır sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile Kadifekale surları onarılmıştır.