İzmir Şehri Ne Zaman Kuruldu?


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

İzmir 5000 yıllık geçmişi ile tarihte pek çok olaya adını yazdırmış bir şehirdir. Eski İzmir olarak adlandırılan Smyrna şehrinin tarihi milattan önce 3000' lere kadar uzanır. Hali hazırda kullandığımız İzmir adı Smyrna kelimesinden gelir. İzmir'in kuruluş zamanı ve kuruluş yeri ile ilgili bilgiler şaibelidir. Günümüzde İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunmakta olan Tepekule olarak geçen yer eski İzmir'in kuruluş yeri olarak kabul edilir. Bayraklı ilçesinde yapılmış olan kazı çalışmaları sonucu elde edilen bilgilere göre de, İzmir'in kuruluşu milattan önce 3000 yıllarına kadar dayanır.

Gök Kubbenin Altındaki En Güzel Şehir

Homeros İzmir için gök kubbenin altındaki en güzel şehir demiştir. Binlerce senedir insanların barış içinde bir arada yaşadığı bir şehirdir aynı zamanda. Geçmiş zamanlardan beri medeniyetlerin beşiği olarak anılan ülkemiz pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de ki en güzel, en şifalı, kaplıca merkezlerinden biri İzmir’de bulunur. İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir.

İzmir Tarihi

İzmir, 1984 te çıkan hükme göre, büyükşehir unvanı kazanmıştır. Helenistik dönemin çok odalı konut tarzının en eski örneği eski İzmir'de bulunmuştur. Milattan önce yedinci yüzyıl itibari ile yapılmıştır. Eski İzmir'in caddeleri, sokakları 7.Yüzyılda ızgara planlı olarak tasarlanmıştı. Caddelerle sokaklar doğudan batıya doğru ve kuzeyden güneye doğru uzanmaktaydı. Bayraklı ilçesinin planı buradaki kent dokusunun batı dünyasındaki en erken örneklerinden biridir. İyon uygarlığında en eski parke döşenmiş yol da yine eski İzmir'de ortaya çıkarılmıştır. İzmir tarih kokan büyülü bir şehirdir. Helen dünyasının en eski sivil mimarlık eseri eski İzmir'de 7. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan güzel taş çeşmedir.

İzmir’in Kuruluşu

Anadolu’da pers istilası sonucu eski İzmir'in çöküş dönemine girmiştir. Perslerin ordularının saldırısı ile birlikte eski İzmir tahribat görmüştür. Bu tahribat sonrası, Bayraklı'daki yerleşim yerinde bir daha kentleşme anlamında bir yerleşim oluşmamıştır. Kentin kendisi İzmir’in bu en kıymetli döneminden geriye kalan en değerli mirastır. Sonraki tarihlerde 1071 yılında Büyük Selçuklu’nun Doğu Roma’ya karşı kazandığı zaferi takip eden 5 yıl sonrasında İzmir, Türk egemenliğini tanımıştır.